Anmäl dig till Hantverksskolan och Lilla Hanttis 2021-2022!

I Pargas ordnas tre grupper för olika åldrarna 7-8, 9-10 och barn över 11år. Anmälningen till nästa termins Hantverksskola är öppen. Anmäl dig till Hantverkskolan!
Lilla Hanttis är verksamhet riktat till 4-6 åriga barn under lördag förmiddagar. Mera information och anmälningsblanketten till Lilla Hanttis.