Knit ’n’ Tag Turku

8-23.5.2021

Stickgraffiti-evenemanget Knit’n’Tag arrangeras igen, för femte gången, lördagen den 8.5.2021 kl.9-15 vid Åstranden i Åbo!

Alla frivilliga föreningar, organisationer, grupper, läroanstalter och privatpersoner är välkomna med att tillsammans skapa ett stort stadskonstverk! Evenemanget uppmuntrar till att använda restgarn och överblivet material, stilen är fri och fantasin den enda begränsningen.

Det oformella temat för årets konstverk är ”Tillsammans”. Konstverken hängs upp i träden längs med åstranden under dagen den 8.5 kl.9-15 och plockas ner senast den 24.5.

Du kan delta i stickgraffitit genom att boka ett träd som du tillverka graffiti till eller genom att skicka graffitihälsningar.   

EGET TRÄD
Trädbokningen gör du via anmälningsblanketten: https://bit.ly/IlmoittautuminenKnitnTag2021 
Som svarsmeddelande skickar vi trädets nummer och position på kartan. Under våren skickar vi ett printbart botten för trädets namn och tillverkare.

Deltagarna tillverkar ett ca. 2m högt graffitiverk av garn (ex. genom att sticka, virka) till stammens nedre del. Trädets grenar kan även utnyttjas i verket. Om man vill dekorera graffitin kan man använda andra material än garn. Gynna restgarn och återvunnet material. Verket måste vara strukturerat så att det kan hängas utan att skada trädet. Ta i beaktan att verken hängs ute och måste tåla väderväxling.

GRAFFITIHÄLSNINGAR 
Om ett eget träd känns som en för stor utmaning, eller om du inte kan delta på plats under evenemanget, kan du tillverka ett mindre graffitiverk.

I år vill vi ta med en gnutta craftinism och runt om i världen används ett socialt handarbetsmeddelande: ”Rosor för bekämpning av våld mot kvinnor”. Virka en ros och skicka den till oss; Åbolands hantverk rf, Strandvägen 16 B, 21600 Pargas. Om du vill kan du lägga med en hälsning eller ditt namn. Du kan även komma på plats den 8.5 och tagga din ros på ex. strandens ljusstolpe. Ett enkelt virkningsbeskrivning på en ros hittar du här: https://rosesagainstviolence.wordpress.com . På instagram hittar du även inspiration via taggen #rosesagainstviolence.

FÖRETAGSDELTAGARE
Företag får gärna delta i Knit ‘n’ Tag. Det är inte av evenemangets avsikt att marknadsföra företagen, utan att skapa tillsammans. Träden är inte reklamplatser och företagets logo tillåts inte i graffitiverket. Social media ger en ypperlig möjlighet att marknadsföra sitt eget träd.

EFTER EVENEMANGET
önskar vi att deltagarna skickar oss bilder på hur verket återvunnits. Tidigare års verk kan hittas på bl.a. daghem, i bilgaraget eller i den egna trädgården.

Kontakta oss gärna om frågor uppstår!

Kontaktperson
Tarja Suomi
046 6406 493
knitntag@gmail.com

EVENEMANG