Knit ’n’ Tag Turku

13-28.5.2023
Stickgraffiti-evenemanget Knit’n’Tag arrangeras igen, för sjätte gången på en lördag i maj kl. 9-15 vid Åstranden i Åbo! Årets tema är Urban dröm.

Alla frivilliga föreningar, organisationer, grupper, läroanstalter och privatpersoner är välkomna med att tillsammans skapa ett stort stadskonstverk! Evenemanget uppmuntrar till att använda restgarn och överblivet material, stilen är fri och fantasin den enda begränsningen.

Du kan delta i stickgraffitit genom att boka ett träd som du tillverka graffiti till eller genom att skicka graffitihälsningar.   

EGET TRÄD
Trädbokningen gör du via Anmälningsblanketten.
Som svarsmeddelande skickar vi trädets nummer och position på kartan. Under våren skickar vi ett printbart botten för trädets namn och tillverkare.

Deltagarna tillverkar ett ca. 2m högt graffitiverk av garn (ex. genom att sticka, virka) till stammens nedre del. Trädets grenar kan även utnyttjas i verket. Om man vill dekorera graffitin kan man använda andra material än garn. Gynna restgarn och återvunnet material. Verket måste vara strukturerat så att det kan hängas utan att skada trädet. Ta i beaktan att verken hängs ute och måste tåla väderväxling.

FÖRETAGSDELTAGARE
Företag får gärna delta i Knit ‘n’ Tag. Det är inte av evenemangets avsikt att marknadsföra företagen, utan att skapa tillsammans. Träden är inte reklamplatser och företagets logo tillåts inte i graffitiverket. Social media ger en ypperlig möjlighet att marknadsföra sitt eget träd.

EFTER EVENEMANGET
önskar vi att deltagarna skickar oss bilder på hur verket återvunnits. Tidigare års verk kan hittas på bl.a. daghem, i bilgaraget eller i den egna trädgården.

Kontakta oss gärna om frågor uppstår!


EVENEMANG