Nordisk Strikkesymposium 2024

Nordiskt Strikkesymposium 2024 arrangeras i Kimito 24-30.6.2024.

Anmälningen öppnar 15.1 klockan 16 (UTC+2 Helsinki) på denna sida. En länk till anmälningsformuläret kommer att dyka upp på denna sida. Gavstrikmedlemmar har förtur till platserna, men alla kan anmäla sig. Senast vecka 6 (5.2-11.2.2024) meddelas det per e-post om man fått plats eller inte.

Priset för NSS Kimito (inkl. hela programmet med kost och logi) är 930€ för Gavstriks medlemmar och 980€ för övriga.

Senare på våren säljer vi platser till enskilda kurser / föreläsningar om det finns plats.

Klicka på länken nedan om du vill se programmet och vilka kurser vi kommer att erbjuda under NSS Kimito (små ändringar och justeringar är möjliga):

Man ska välja en kurs från varje modul (men har man valt en lång kurs som fortsätter i flera moduler så väljer man inte kurs från följande modul/-er). Detta blir tydligt på anmälningsblanketten.

English

Are you interested in attending the Nordisk Strikkesymposium?

A link to the registrationsform will be added on this page on January 15th at 4pm (UTC+2 Helsinki). Gavstrikmembers are accepted first, but everyone can register. We will inform you by e-mail if you got a spot on the NSS or not (at the latest on week 6 (5.2-11.2.2024). Price for NSS Kimito (incl. whole programme and accommondation with meals) is 930€ for Gavstrik members and 980€ for non members.

Later in the spring we will sell tickets to the workshops and lectures if they are not sold out.

Here are the courses we will offer in NSS Kimito (small changes and adjustments are possible):

Pick one course per module. If you however pick a longer course, take that into consideration in the next modules. You can not be in two courses at the same time.

Kontaktperson/Contact
Marika Modig
nsskimito2024(at)gmail.com

Sticka gärna Dragfjärdsvanten åt dig som du kan ta med till Kimito. Mönstret (på engelska) är gratis och kan laddas ner här.

EVENEMANG