För barn

Vi ordnar grundläggande konstundervisning inom slöjd för barn i Pargas och i Kimito. Undervisningen är målinriktad och framåtskrider från nivå till nivå. I undervisningen genomgås olika skeden från planering till tillverkning. Barnen lär sig olika tekniker, användning av olika redskap och material samt kreativt tänkande.

I hantverksskolan i Pargas har vi fyra olika grupper. Grupperna fokuserar på textila mjuka material. Hantverksskolans kurser hör till den grundläggande konstundervisningen och undervisningen sker en gång i veckan, 13 gånger på hösten och 13 gånger på våren. Deltagarna är inte försäkrade via föreningen. Barnen skall ha lämplig klädsel och innetossor. Om man vill får man ta med mellanmål. Välkommen med, Vi träffas i Gula huset på Klockarståget 5, Pargas!

Anmälan till Hanttis lämnas in varje vår och är bindande för hela läsåret. Man anmäler sig för ett läsår i taget och elevplatserna fylls enligt anmälningsordning. Ifall det finns lediga platser i grupperna är det även möjligt att komma med mitt i läsåret. En person som inlett sina studier har rätt att fortsätta året därpå. Materialkostnad enligt användning tillkommer.

7-10 åringar
Måndagar 14:45–16:30
7–10 åringar
Måndagar 17:00–18:45
9–10 åringar
Tisdagar 17:00–18:45
Över 11 åringar
Torsdagar 17:00–19:15

Lilla Hanttis är verksamhet riktat till 4-6 åriga barn under lördag förmiddagar. Grupperna är två, en finskspråkig och en svenskspråkig, och i vardera finns det 6 stycken elevplatser. I dessa grupper för barn under skolålder lär vi oss olika material och tekniker samt övar att använda olika verktyg säkert. Uppgifterna utvecklar barnets finmotorik samt samspelet mellan ögon och händer. Vi skapar en stabil grund för att utveckla både fantasin och kreativiteten hos barnet. Materialkostnader ingår i terminavgiften. Välkommen med, Vi träffas i Gula huset på Klockarståget 5, Pargas!

Om de skilda språkgrupperna inte får tillräckligt med deltagare slås grupperna ihop och hålls lördagar 10:00-10:45.

Handarbetsuppfostran för små barn stöder barnens intresse för material, färger och former. Syftet med den lekfulla verksamheten är att bjuda på upplevelser och erfarenheter bland olika slags ytor, känslor, färger och material. Sinnena och den visuella världen är i fokus men verksamheten styrs även med ramsor och lekar. Genom berättelserna i en sagovärld övas koordinationen mellan öga och hand, finmotoriken samt förmågan att uppfatta tredimensionella föremål.

Barnet, som deltar i verksamheten med sin förälder eller med annan vuxen, bör kunna tala hela meningar på sitt modersmål. Verksamheten ger en trygg och trevlig kontext att bekanta sig med nya människor och väcker intresse för det andra inhemska språket. Programmet planeras för grupper med lika många finsk- och svenskspråkiga deltagare som dras av två handledare, en finskspråkig och en svenskspråkig. Hantverksbadet finansieras av Svenska Kulturfondens strategiska program Hallå! och Svenska folkskolans vänner. Välkommen med, Vi träffas i Gula huset på Klockarståget 5, Pargas!

Taito Knattar
4.4–2.5.2024

Vi erbjuder spännande dagsläger året runt. De tvåspråkiga lägren är för barn över åtta år och fylls i anmälningsordning. Barnen ska ha lämplig klädsel, inneskor och mellanmål, kylskåp samt mikrovågsugn finns tillgängliga för deltagare. Deltagarna är inte försäkrade via föreningen. Vi skickar e-post ca en vecka innan lägrets början och bibehåller rätten att ändra och avboka läger och informera i sådana fall alla anmälda.

3.6–7.6.2024
Skapande sommar 1 – Vi väver
10.6–14.6.2024
Skapande sommar 2 – Vi väver
29.7–2.8.2024
Skapande sommar 4 – Vi väver
5.8–9.8.2024
Skapande sommar 5 – Vi väver

Hantverksskolans kurser hör till den grundläggande konstundervisningen och undervisningen sker en gång i veckan. Skolan är tvåspråkig. Barnen skall ha lämplig klädsel och innetossor. Om man vill får man ta med mellanmål. Deltagarna är inte försäkrade via föreningen. Välkommen med!

Anmälan till Hanttis lämnas in varje vår och är bindande för hela läsåret. Man anmäler sig för ett läsår i taget och elevplatserna fylls enligt anmälningsordning. Ifall det finns lediga platser i grupperna är det även möjligt att komma med mitt i läsåret. En person som inlett sina studier har rätt att fortsätta året därpå.

Vi erbjuder spännande dagsläger året runt. De tvåspråkiga lägren är för barn över åtta år och fylls i anmälningsordning. Barnen ska ha lämplig klädsel, inneskor och eget mellanmål, kylskåp samt mikrovågsugn finns tillgängliga för deltagare. Deltagarna är inte försäkrade via föreningen. Vi skickar e-post ca en vecka innan lägrets början och bibehåller rätten att ändra och avboka läger och informera i sådana fall alla anmälda.