Vävkurs

Under kursen lär sig deltagaren alla arbetsskeden inom vävning. Denna kurs är för nybörjare, men om lediga platser finns ryms även tidigare deltagare med. Kursdeltagarna sätter upp gemensamma ränningar eller får väva i färdigt uppsatta ränningar. Deltagandet i kursen förutsätter möjlighet att väva utanför kurstiden. Deltagaren kan lösa ut en egen nyckel till kursutrymmet.
Kimito

Tid: 15.01–22.04.2024 18:00–20:45

Plats: Arkadiavägen 2

Lärare: Marika Modig

Kursavgift: 65 € / 55 € (medlemmar)

+material. 12 kursgånger.

Fullbokad