SIDFOT

TAITO Hantverkscentret i Pargas
Klockarståget 5 och 8
21600 Pargas
044 9835352

TAITO Hantverkscentret i Kimito
Arkadiavägen 2
25700 Kimito
044 2479591

Åbolands hantverk rf
Oy Gullkrona Ab
Strandvägen 16 B
21600 Pargas
040 4878727

Dataskyddsklausul