Vi ordnar grundläggande konstundervisning inom slöjd för barn i Pargas och i Kimito. Undervisningen är målinriktad och framåtskrider från nivå till nivå. I undervisningen genomgås olika skeden från planering till tillverkning.  Barnen lär sig olika tekniker, användning av olika redskap och material samt kreativt tänkande.

Elevantagning

Anmälan till Hanttis lämnas in varje vår. Man anmäler sig för ett läsår i taget och elevplatserna fylls enligt anmälningsordning. Ifall det finns lediga platser i grupperna är det även möjligt att komma med mitt i läsåret. En person som inlett sina studier har rätt att fortsätta året därpå. Anmälning är  bindande för hela läsåret. Nogrannare information om grupper och anmälningsblanketten hittas på verksamhetsställets sida.

 

Välkommen med!