Hantverksbad

Handarbetsuppfostran för små barn stöder barnens inneboende intresse för material, färger och former. Syftet med den här lekfulla verksamheten är att bjuda på upplevelser och erfarenheter bland olika slags ytor, känslor, färger och material. Sinnena och den visuella världen är i fokus men verksamheten styrs även med ramsor och lekar.  Genom berättelserna i en sagovärld övas koordinationen mellan öga och hand, finmotoriken samt förmågan att uppfatta tredimensionella föremål.  Taito-organisationen har utvecklat innehåll och haft några träffar för att testa metoder i ett litet pilotprojekt ”Taito Taaperot” i Helsingfors år 2017.

Projektet Hantverksbad ger möjlighet att utveckla ”Taito Taaperot” verksamheten ännu längre och ta med en ny dimension: tvåspråkigheten. Barnen, som deltar i verksamheten med sin förälder eller med någon annan vuxen, bör kunna tala hela meningar på sitt modersmål. Verksamheten ger en trygg och trevlig kontext att bekanta sig med nya människor som talar ett annat språk och väcker intresse för det andra inhemska språket. Barnen lär sig att uppskatta olikhet. De lär sig ord och ramsor på det andra inhemska språket och får vänner över språkgränserna.

Innehållet som utgår från hantverksvärlden väcker barnets kreativitet och skapar intresse för kreativ verksamhet och handarbete. Hur känns och doftar olika material? Vad heter materialet? Vad har det för färg? Vad har det för ljud? Varifrån kommer materialet? Målet är att få vuxna att våga använda det andra språket, att få trevlig samvaro med sitt barn, bredare nätverk och nya vänner över språkgränserna.

Under projekttiden utvecklas innehåll och material för handledning. Programmet planeras för grupper som har lika många finsk- och svenskspråkiga deltagare. Varje grupp har två handledare, en finskspråkig och en svenskspråkig. Språket kopplas alltid ihop med en och samma person och handledarna använder konsekvent sitt språk.

Hantverksbadet finansieras av Svenska Kulturfondens strategiska program Hallå! och Svenska folkskolans vänner. Projektet inleddes under hösten 2018 och de första grupperna började under våren 2019. Projektet pågår till slutet av maj 2021. Tanken är att hantverksbaden ska fortsätta vara en del av verksamheten också efter att projektet avslutas. Förutom Åbolands hantverk deltar också Österbottens hantverk, Nylands hantverk, Taito Etelä-Pohjanmaa, Taito Varsinais-Suomi och Taito Keski-Suomi i projektet.

Taito är en tvåspråkig, riksomfattande organisation, som producerar och utvecklar hantverkservice och kultur. Åbolands hantverk är en av 18 medlemsföreningar i Taito.