Lilla Hanttis

Lilla Hanttis är verksamhet riktat till 4-6 åriga barn under lördag förmiddagar. Grupperna är två, en finskspråkig och en svenskspråkig, och i vardera finns det 6 stycken elevplatser. I dessa grupper för barn under skolålder lär vi oss olika material och tekniker samt övar att använda olika verktyg säkert. Uppgifterna utvecklar barnets finmotorik samt samspelet mellan ögon och händer. Vi skapar en stabil grund för att utveckla både fantasin och kreativiteten hos barnet.

Verksamheten börjar 19.9.2020, som lärare Eliisa Riikonen

Gruppen på finska,  lö 10:00-10:45, 
Anmälningsblankett

Gruppen på svenska, lö 11:15-12:00
Anmälningsblankett

Höstterminen 19.9. - 5.12.2020 (10 gånger)
(Ej Lilla Hanttis 31.10.)

Vårterminen  16.1. – 17.4.2021 ( 12 gånger)

Läsårsavfgift 90€, materialet ingår.