Hantverksnäring

En av föreningens viktigaste uppgifter är att befrämja hantverksnäringen. Åbolands hantverk marknadsför Taito-företagsrådgivningens tjänster och koncentrerar sitt eget arbete inom hantverksnäringen på att främja försäljningen av hantverksprodukter i Gullkrona och diverse evenemang samt på att göra hantverksprodukterna mera attraktiva och uppskattade genom utställningsverksamheten. 

Föreningen har ett nära samarbete med lokala hantverksföretagare och till vänster hittar ni några företagsmedlemmar, samt länkar till deras egna webbsidor.

Försäljningsevenemang:

Skärgårdshantverkarna

Föreningens hantverkare bildar en grupp som heter Skärgårdshantverkarna. Under året arrangerar Åbolands hantverk försäljningstillfällen för gruppens medlemmar. Eftersom föreningen sköter de praktiska arrangemangen och marknadsföringen förutsätter deltagandet medlemsskap i föreningen. Julförsäljningen har de senaste åren arrangerats i Skanssi. Därtill har föreningens medlemmar haft möjlighet att sälja sina produkter i Gula huset på Klockarståget under Julmarknaden i Pargas. 

Sakkunskap inom hantverksnäring

Företagstjänster - hantverkare

Vi andra Taito-organisationens företagsrådgivare ges rådgivning och sakkunskap åt  hantverkare, t.ex. i form av handledning i prissättning av varor, produktutveckling och marknadsföring. I Gullkrona-butikens intresse ligger att hitta nya produkter, vilket ofta är ett samarbete mellan hantverkaren, butiken och kunden. 

Samarbete med läroanstalter och övriga organisationer

Föreningen kan erbjuda en mångsidig praktikplats eller möjlighet till inlärning i arbetet för studerande vid andra stadiets yrkesutbildningar. Innehållet i den studerandes studier på en arbetsplats kan planeras individuellt för att anpassas efter den studerandes studiehelheter.

I föreningen finns två utbildade arbetsplatshandledare. Utvecklandet av både andra stadiets yrkesprov och fristående yrkesexamina kommer att vara beroende av arbetsplatsernas insats och i detta arbete deltar föreningen gärna. Genom att påverka yrkesutbildningen kan föreningen främja både hantverkskunnande och -företagande.