Åbolands hantverk rf

Den 80-år gamla föreningen Åbolands hantverk rf befrämjar och utvecklar finländskt hantverk som kultur, kunnande och näring i sitt verksamhetsområde Åboland. För föreningens affärsverksamhet ansvarar Oy Gullkrona Ab som grundades 1962. 

Föreningen erbjuder mångsidiga tjänster åt branschens hobbyutövare och proffessionella. Åbolands hantverk rf är medlem i Taito group som består av Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf och 20 regionala hemslöjds- och konsthantverksföreningarna.

Föreningen har två hantverkscenter, ett i Pargas och ett i Kimito. I hantverkscentren arrangerar vi kurser i hantverksteknik, samt grundläggande konstundervisning inom handarbete.

Föreningen fungerar som projektledare för bland annat Konstrundan och administrerar därtill egna evenemang och projekt. Utöver den egna verksamheten deltar föreningen i diverse evenemang samt fungerar som expert i styrgrupper.