Tag kontakt!

Administration 

 
Eliisa Riikonen, verksamhetsledare
 
Åbolands hantverk rf | Oy Gullkrona Ab
Strandvägen 16 B
21600 Pargas
040 4878727
kontoret (02) 454 4066
email förnamn.efternamn(at)gullkrona.fi

Projektverksamhet

Martina Lindqberg, projektledare för Konstrundan
044 9770 773
konstrundan.aboland(at)gmail.com
 
Tarja Suomi, projektledare för Knit ´n´ Tag och Lux Archipelago
luxarchipelag(at)gmail.com
knitntag(at)gmail.com
 
Carmela Johansson, Hantverksbad
halla.taitoaboland(at)gmail.com
044 9835352

 

TAITO Hantverkscentren

 
Åbolands hantverk rf / Pargas
Beatrice Bäcklund, ansvarig rådgivare
Klockarståget 5 och 8
21600 Pargas
(02) 458 3877 (+ SMS)
taito.aboland(at)gmail.com

Åbolands hantverk rf / Kimito
Liisa Wallenius, ansvarig rådgivare
Vretavägen 40
25700 Kimito
(02) 421 744 (även SMS)
email liisa.wallenius(at)gullkrona.fi
 
Styrelsens ordförande
Pia Relanto
 

Butiker

Gullkrona
Strandvägen 16 
21600 Pargas
(02) 454 4065 (+SMS)
e-mail gullkrona(at)parnet.fi

Gullkrona (sommartid)
Sattmark 1
21600 Pargas
e-mail gullkrona(at)parnet.fi