Tillvarata hantverkstekniker 18.10

17.10.2018 kl. 12:43

Gruppen Tillvarata handarbetstekniker har som målsättning att deltagarna bekantar sig med olika gamla handarbetstekniker tillsammans. Gruppen är två- eller flerspråkig. Anmäl dig med!

Tid: torsdag den 18 oktober kl.17-20
Plats: Tavastgatan 30 D 33-34 i Åbo  (Svenska folkskolans vänner)
Kvällens tema: snören utan inslag

Anmälning till Kristiina Juvas 0405786284. Hon svarar även på dina möjliga frågor rörande verksamheten.

På första gången planerades kommande program. Följande önskemål skrevs ner för framtiden: nålbindning, tyllspets, nätspets, att brodera med sidenband och att brodera på slädtäcke samt att konstruera  egna redskap för olika ändamål och behov. 

Verksamheten ordnas av föreningens volontär och därför gratis.