Tillvarata hantverkstekniker 24.5

07.05.2018 kl. 10:40

Gruppen Tillvarata handarbetstekniker har som målsättning att deltagarna bekantar sig med olika gamla handarbetstekniker tillsammans. Gruppen är två- eller flerspråkig. Anmäl dig med!

Tid: torsdag den 24 maj kl.17-20
Plats: Tavastgatan 30 D 33-34 i Åbo  (Svenska folkskolans vänner)

Kvällens program är frivolité spets. Det finns verkstyg till salu på platsen.

Anmäl dig till Kristiina Juvas 0405786284.

På första gången planerades kommande program. Följande önskemål skrevs ner för framtiden: nålbindning, tyllspets, nätspets, att brodera med sidenband och att brodera på slädtäcke samt att konstruera  egna redskap för olika ändamål och behov. 

Verksamheten ordnas av föreningens volontär och därför gratis.