Våra utrymmen

Föreningens hantverkscenter i Pargas och Kimito fungerar som kreativa vardagsrum för alla hantverksintresserade.

Hantverkscentren erbjuder alla de verktyg du behöver för att skapa vackra gåvor och föremål, i textil, trä eller annat material. Fantasin är den enda begränsningen. Du kan även inhandla materialet hos oss. Delta i en kurs, eller kom när det passar just dig! Vi arrangerar även beställningskurser för grupper, daghem, skolor och arbetsplatser. Mot en dagsavgift kan man använda ett utrymme samt verktyg för eget bruk. Det är även möjligt att hyra utrymmen för möten.

Pargas hantverkscenter ligger på idylliska Gamla Malmen. Hantverkscentret består av tre hus; blåa huset, gula huset och garnstallet. Kimito hantverkscenters ljusa utrymmen finns i Kimito centrum.

Vävsalen
Syrummet
Mötesrummet
Stora salen
Snickerboan
Vävstugan
Mötesrummet
Syrummet
Vävstugan